test

Een goede geestelijk begeleider/verzorger probeert zijn cliënt in enkele gesprekken naar rustiger vaarwater te coachen waarbij de client nadrukkelijk zelf de peddel blijft bedienen. Foto David Mark/Pixabay.com

Foto David Mark/Pixabay.com

Soms weet je even niet meer waar je het zoeken moet. Vrienden en bekenden komen met goede raad maar eigenlijk zou je het liefst eens met iemand vertrouwelijk praten. Dat kan zijn naar aanleiding van een moeilijke situatie thuis, op het werk of in je relaties. Maar ook ten aanzien van het dilemma of je je wel of niet wil laten behandelen voor een levensbedreigende ziekte. Kortom je wilt een goed gesprek waarin je zelf de regie in handen hebt of geholpen kan worden om die regie weer terug te krijgen.

Een geestelijk begeleider/verzorger kan dan uitkomst bieden. Hij of zij kan je helpen dingen weer even op een rijtje te zetten ten aanzien van hoe je in het leven staat, wat je wilt met je bestaan of soms gewoon je actuele leven bespreken in het licht van lastige keuzes of moeilijke gedachten. Die kunnen het gevolg zijn van een moeizame relatie, van verandering van werk, van gezondheidsproblemen of anderszins. En dat geestelijk verzorger Versteege zichzelf geheimhoudingsplicht oplegt, kan het extra veilig maken om een open gesprek aan te gaan.

Wat wil ik eigenlijk (nog) met mijn leven?

Het gaat vaak om vragen naar de betekenis van de dingen, je identiteit en wie of wat je eigenlijk bent of liever nog… wilt zijn! Veel mensen denken in het leven kansen te hebben gemist of voelen zich slachtoffer van andermans gedrag. Die gevoelens kunnen schrijnen, vooral als je vanzelfsprekendheden opeens heftig ter discussie staan door het verlies van een partner of je baan. Of dat je in een moeilijke situatie terecht bent gekomen door ziekte of ongeval. Of dat je het einde of dat van een geliefde voelt naderen.

Als geestelijk begeleider/verzorger bied ik begeleiding om moeilijke situaties het hoofd te bieden. Ik doe niet in pasklare antwoorden of oplossingen maar wil samen uitvinden wat (nog) wel mogelijk is in een bepaalde situatie, soms ook ter preventie. Hoewel wel degelijk geschoold in psychologie is een geestelijk verzorger geen psycholoog of huisarts maar kan deze wel worden ingezet als aanvulling op hun specifieke expertise. Een professionele geestelijk begeleider/verzorger is geschoold in het helpen vinden van antwoorden op levensvragen die soms de kop opsteken bij rouwverwerking, depressie, burn-out en soms bij de wens tot suïcide. terug

Begeleiding ook voor niet-gelovigen

Ik ben als algemeen geestelijk verzorger bewust gericht op algemene begeleiding bij het helpen oplossen van moeilijke situaties en vragen. Iemand hoeft dus niet religieus of gelovig te zijn om bij mij aan te kloppen. Integendeel, ik wil er nadrukkelijk zijn voor iedereen, dus ook voor mensen die zonder ‘god of gebod’ in het leven willen staan. Tijdens een stage in een humanistisch zorgcentrum voor ouderen heb ik meer dan eens ouderen zonder religieuze binding mogen bijstaan. Een opperwezen kwam in die gesprekken nooit ter sprake en daar voelen veel mensen zich prima bij!

Wil iemand het echter juist hebben over specifieke geloofs- of zingevingsvraagstukken hebben, dan sta ik daar nadrukkelijk voor open. Ik ben r.-k. opgevoed en heb me later oecumenisch gevormd. Ik voel me actief betrokken bij zowel de PKN als bij de r.-k. Kerk, heb met mensen leren bidden en sta open voor zaken als het biechtgesprek en de ziekenzegen, waarin ik me uiteraard niet de status aanmeet van een gewijd predikant of priester, die daar een speciale zending voor moet hebben gehad. Ik heb me daarnaast verdiept in islam, hindoeïsme en boeddhisme. terug

Maatwerk, maatwerk en nog eens maatwerk

De Opreghte is beschikbaar voor individuele gesprekken, groepsgesprekken en zoals gezegd het uitvoeren van, al dan niet godsdienstige rituelen. In de opleiding aan de Universiteit Utrecht hebben we diverse rituelen de revue laten passeren en praktisch leren toepassen. Tijdens de stages in een zorginstelling voor ouderen en in een ziekenhuis en in workshops (o.m. natuurcoaching) zijn er vele bijgekomen.

Het gaat allemaal om maatwerk, maatwerk en nog eens maatwerk, onderwees een van mijn leermeesters in het RKZ. Dat geldt voor de begeleiding van huwelijks- of relatievieringen maar nog meer voor uitvaartplechtigheden. Ook daar heb ik me terdege in laten scholen. Het geleerde is inmiddels ook in praktijk gebracht en heeft goede recensies gekregen. De Opreghte is derhalve in principe bereid om ook uitvaartbijeenkomsten te verzorgen, ook voor mensen die geen band hebben met een godsdienst of andere levensbeschouwing. terug

Voorganger in algemeen christelijke dienst

Zo werd De Opreghte onlangs nog gevraagd om een algemeen christelijke uitvaartdienst te leiden. De stervende, van oorsprong r.-k., wilde uitdrukkelijk geen officiële priester maar Versteege. Hij vroeg hem de dag voor zijn dood nog om een oecumenische dienst waarin recht werd gedaan aan zijn nog steeds levende geloof in een opperwezen en in een voortleven na de dood. Dat betekende wel gebed en een Ave Maria maar uiteraard geen officiële sacramenten, zoals vaak gebruikelijk in een r.-k. dienst.

Enkele reacties achteraf: ,,Bedankt voor al je inzet voor mijn vaders begrafenis. We hebben een goed gevoel over de manier waarop alles verlopen is.” (dochter overledene), ,,Het was een mooie dienst, waar wij als familie een goed gevoel aan overgehouden hebben. Het was echt maatwerk waarbij wij zeer goed betrokken zijn geweest. Jouw professionaliteit in deze hebben wij allen gewaardeerd. Bedankt hiervoor.” (weduwe) ,,Het afscheid was prachtig, mede door jouw aandeel. Ik geef het door.” (uitvaartverzorger) terug

Bemiddeling in de laatste fase

Ik ben ook beschikbaar wanneer iemand al dan niet in de laatste fase van zijn leven met een naaste iets wil goedmaken of uit wil praten. Bemiddeling of mediation kan dan een belangrijke rol spelen. We hebben het dan niet over klassieke mediation maar over een aangepaste, pastorale vorm waarbij het van belang kan zijn dat de bemiddelaar thuis is in de geloofstaal van de stervende. Focus is de innerlijke vrede van de zieke die een (bepaalde) relatie goed wil afsluiten.

Het uitpraten kan ook voor de naaste, een kennis of relatie belangrijk zijn. Nu kan het immers nog… In de meeste gevallen gaat het niet (meer) om geld maar om elkaar genoegdoening te geven, soms ook iets toe te geven, een excuus, een uitleg, kortom alles is mogelijk. Juist dan kan de combinatie geestelijk verzorger en bemiddelaar/mediator uitkomst bieden. Ik heb de ervaring dat een goede luisterende houding, gefaciliteerd door een professionele bemiddelaar, kan helpen om kou uit de lucht te nemen en een begin kan zijn van een mildere blik naar elkaar en soms zelfs de onmin helemaal kan doen verdampen. terug

Versteege aangesloten bij VGVZ

Ik ben aangesloten bij de Vereniging voor Geestelijke Verzorgers in Zorginstellingen (VGVZ). De VGVZ-collega’s werken doorgaans vooral intramuraal. Ik ben ook jaren lid geweest van het Werkverband Vrijgevestigde Geestelijk Verzorgers (WVGZ). Op de site van de VGVZ kunt u meer lezen over het werk van geestelijk verzorgers in zorginstellingen en op die van het WVGV over de bij het werkverband aangesloten geestelijk verzorgers, hun achtergronden en hun wijze van begeleiding. De leden van de WVGV hebben zich inmiddels aangemeld bij de VGVZ: de Sector 1e lijn. De website www.geestelijkeverzorging.com/ is nog in de lucht.

Binnen een zorginstelling hoeft niet betaald te worden voor de inzet van een geestelijk verzorger, wanneer de patiënt er minimaal een etmaal verblijft. Wanneer iemand niet in een zorginstelling verblijft en in het kader van een ziekte of anderszins een beroep wil doen op een WVGV-geestelijk begeleider/verzorger en in aanmerking wil komen voor vergoeding, kan via de huisarts een verwijzing worden gevraagd. Een deel van de verzekeraars vergoedt een deel van de kosten. Mijn registratiecode is wvgvjv204213.176. Een intakegesprek kost 50 euro. terug

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

+ 74 = 83