Coaching en wandelcoaching

De Opreghte Regenboog Foto Elodie Marnot (all-free-download.com)

Een goede coach kan zijn cliënt helpen de pot goud te vinden aan het eind van de regenboog. De pot goud staat symbool voor de eigen kwaliteiten of competenties van de cliënt. Foto Elodie Marnot (all-free-download.com)

Elk mens wil graag zichzelf zijn, maar niet iedereen heeft van huis uit meegekregen hoe je dat doet. En… niet iedereen begrijpt hetzelfde.

Er is lef voor nodig om jezelf te zijn. En sommigen zeggen dat het leven pas dan begint. Daar kun je echter verschillend over denken. Maar misschien is leven wel het meervoud van lef?

Bij coaching, of dat nu persoonlijke coaching of wandelcoaching betreft of juist zakelijk is gericht, gaat het er om uit te vinden wat bij jou hoort. Bekijk maar eens dit filmpje. Zegt het je iets of juist niets? Een goede (wandel)coach probeert wezenlijk met je in gesprek te komen, een professionele sparringpartner te zijn en je een spiegel voor te houden. Zodat je gaat uitvinden wie jij bent, niet wie je zou kunnen zijn als je je spiegelt aan een ander maar echt er uit te halen wat er in jou zit. terug

Regie altijd in handen van cliënt

De regie van de gesprekken is in handen van de cliënt. De gedachte hierachter is: wat wil de cliënt bereiken en zijn er al gedachten hoe en in welke richtingen er bewogen zou kunnen worden. De coach kan met open en gesloten vragen de cliënt helpen zich bewust te worden van wat hij het liefs zou willen. Dat zelfonderzoek kan op verschillende manieren gebeuren. In een gesprek maar ook via de techniek van bijvoorbeeld Mind Mapping, waarin via woorden en/of begrippen op een A4tje een soort tekening met associaties kan worden gemaakt. De Engelse psycholoog Tony Buzan heeft de techniek ontwikkeld.

Een coachingstraject hoeft niet eindeloos te duren. Soms is het in enkele gesprekken van een á anderhalf uur bekeken. Het kan echter ook nuttig zijn om gedurende langere tijd een of twee keer per maand samen te komen en je ontwikkelingen te bespreken. Dit is uiteraard ook afhankelijk van je eigen focus. Zoek je een coach omdat je werkgever je heeft uitgedaagd je drijfveren eens te laten onderzoeken of wil je zelf graag een beter evenwicht tussen werk en privé… Of tussen je heimelijke ambities en de praktijk van alledag…

Een bedrijf kan ook binnen de hectiek van de business en de waan van de dag meer rust willen creëren in een team. Juist omdat men op zoek is naar betere samenwerking. Individuele coaching kan worden gebruikt om mensen te helpen hun individuele ‘targets’ te vinden. Om vervolgens te kijken hoe die deels in een gemeenschappelijke focus kunnen worden ingezet en deels juist weer niet. terug

Mogelijke insteek bij zakelijke coaching

Hoe functioneren we binnen het team en slagen we er in om met elkaar tot oplossingen te komen? En gunnen we elkaar het licht in de ogen vanuit 1 en 1 is 3 of willen we juist een wit voetje halen bij de leidinggevende ten koste van een ander… EDe vraag voor de collega’s kan ook zijn of ze deel uitmaken van het juiste team of dat ze op een andere plek binnen het bedrijf misschien wel beter tot hun recht kunnen komen?

Voor mensen die leidinggevend zijn de vragen deels dezelfde maar ook anders. De manager of chef kan zich afvragen of hij meer uit zijn team kan halen door ieders kwaliteiten beter te benutten. Maar misschien zijn er beletsels waardoor hijzelf juist de teamsfeer in de weg zit en niet meer serieus wordt genomen…? terug

Mogelijke insteek bij persoonlijke coaching

Leef ik of word ik geleefd? Laat ik mij leven en loop ik weg voor een assertieve partner, buur, collega, vriend of familielid of zie ik mogelijkheden het heft (weer) in eigen hand te nemen? Zijn er blokkades waardoor ik niet helemaal lekker functioneer en zitten daar patronen in? En bespeur ik bij anderen of mijzelf moeite met communiceren, ben ik wel duidelijk genoeg?

Resumé: in een coachingtraject kan alles voorbijkomen. Wees niet verlegen om zaken op tafel te gooien waar je al tijden vragen over had. Maak gebruik van de geheimhoudingsplicht die coach Jan Peter Versteege MA van De Opreghte zichzelf oplegt. Zijn credo is: Niets wordt met de buitenwacht gecommuniceerd tenzij je daar zelf toestemming voor geeft. Dat uitgangspunt kan de rust geven om met geduld en toewijding naar een nieuwe fase in je leven toe te groeien. terug

Gezonde balans tussen werk en privé

Een gezonde balans tussen werk en privé is het doel van de coaching bij De Opreghte. Met overgave je werk doen is geen probleem, ook een uurtje langer werken niet, maar met een blinddoek op een burn-out afstevenen kan nooit iemands oprechte bedoeling zijn. Er moet ook een verlangen zijn of komen om naast het werk iets te doen dat energie geeft. Ook dat mag energie vragen, maar niet ‘uitwonen’.

We willen daarbij nooit projecteren; de een vindt een voetbalwedstrijd bekijken of een museum bezoeken nu eenmaal leuker dan zelf sporten, in een koor zingen of een schilderij maken. Uitgangspunt is dat iedereen uniek is maar dat niet iedereen dat durft te zijn. Maar daar kun je aan werken. Dat geldt ook voor het woord ‘speciaal’, je moet ook speciaal durven zijn. Uitgangspunt is dat er maar een van jou is, Wees daarom zuinig op jezelf. Via ‘life-coaching’ kun je zicht krijgen zicht krijgen op de balans tussen werk en privé, je algemene persoonlijke ontwikkeling en hoe je omgaat met relaties. terug

Wandelcoaching in regio Haarlem

Als door de coaching duidelijk wordt wat er uit balans is, dan kan serieus worden nagedacht hoe we samen kunnen zoeken naar een meer gezonde samenhang. Misschien wel via een wandeling in de vrije natuur. Voldoende frisse lucht en kuieren in de natuur in Haarlem en omgeving of langs het strand van Zandvoort of Bloemendaal wil nog wel eens bevrijdend werken. Als de accu maar weer op peil wordt gebracht en vrijelijk naar manieren wordt gezocht om het energieniveau op peil te houden.

Het voordeel van wandelcoaching is dat je naast elkaar loopt. Je kijkt elkaar dan niet voortdurend aan zoals dat vaak het geval is in een praktijkruimte. Voor sommige mensen is dat prettig. Je ziet bomen, herten, soms een konijntje en niet zelden steekt een pad over. De coach loopt als het ware een eindje met je op en samen geniet je van de natuur en kunnen moeilijke zaken al wandelend aan bod komen. Mogelijke wandelterreinen zijn de Amsterdamse Waterleiding Duinen (AWD) aan de Zandvoortselaan in Zandvoort, Koningshof en Middenduin. beiden aan de Duinlustweg in Overveen.

Bij wandelcoaching kan het over alles gaan: loopbaan, relaties, omgaan met stress en je levensloop. Je bepaalt zelf wat je focus is en hoeveel wandelingen jij daarvoor nodig hebt. Hoewel ook wordt gewandeld in de eerder genoemde landgoederen Koningshof en Middenduin, heeft het AWD (waterleidingduinen) het voordeel dat aan de ingang (Zandvoortselaan) een uitspanning is, waar je voor en na de wandeling een verversing kunt gebruiken en even kunt zitten. Soortgelijke uitspanningen bevinden zich aan de Vogelenzangseweg in Vogelenzang.terug

Privacy Statement

De Opreghte, c.q. Jan Peter Versteege MA, neemt de door de AVG vanaf 25 mei 2018 vereiste voorzorgsmaatregelen in acht aangaande beveiliging van de persoonsgegevens. De persoonsgegevens van betrokkene worden alleen verwerkt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Betrokkene kan te allen tijde inzage krijgen, wijzigingen doorgeven of verwijdering vragen. De Opreghte, c.q. de heer Versteege, levert persoonsgegevens niet door aan derden, zonder uitdrukkelijke toestemming van opdrachtgever. Voor de uitgebreide beschrijving van het Privacy Statement.

Wat je ook wilt, coaching in de praktijkruimte of in de duinen, je bent welkom om de mogelijkheden te bespreken. In een eerste gesprek kun je elkaar eens aftasten. Kijken of je elkaar ligt en dan besluiten tot een traject van drie tot vijf gesprekken. Een intakegesprek kost 60 euro (incl. BTW).  terug