Bemiddeling

De bemiddelaar kan mensen helpen elkaars standpunt te begrijpen. Foto fragment muurschildering Michelangelo in Sixtijnse Kapel in Rome.

De bemiddelaar kan mensen helpen elkaars standpunt te begrijpen. Foto fragment muurschildering Michelangelo in Sixtijnse Kapel in Rome.

Een jeugdtrainer schreeuwt: ,,Kom op Dickie, rennen! Je lijkt je opa wel. Die doet ook altijd een eeuwigheid over lijnen trekken en het klaarmaken van velden.’’

Opa Dick, al ruim veertig jaar zaterdagvrijwilliger, hoort vanuit de verte de uitval tegen zijn kleinzoon. Hij loopt rood aan, beent het veld op en eist op luide toon excuses.

De kinderen kijken verbaasd. Geen van tweeën doet water bij de wijn. Het conflict escaleert, de mannen praten niet meer met elkaar en ook de volgende zaterdag is het of blikken kunnen doden. Weer een week later blijft opa thuis en de kalklijnen van het trainingsveld worden vager en vager.

Waarom zijn partijen zo koppig…

De voorzitter van de club probeert te bemiddelen maar faalt. De trainer wil geen excuses maken en dreigt te vertrekken. De voorzitter schakelt een bevriende mediator in. Die diept in een goed driegesprek op wat de heren zo koppig maakt. Er blijkt oud zeer te zijn, dat nooit goed is uitgepraat.

Door beurtelings goede open en gesloten vragen te stellen aan elk van de kemphanen krijgen de mannen in de gaten wáárom de ander zo boos kon worden. Bepaalde woorden werkten als rode lap op een stier. Met een ferme handdruk laten trainer en opa hun kwestie achter zich. De jeugd kan weer trainen. terug

Bemiddeling vaak geëigende weg bij conflict

Een herkenbaar voorbeeld, zo uit het leven gegrepen. Overal gebeurt het dat verhoudingen verslechteren, vriendschappen of relaties van ‘eeuwen’ opeens of langzaam stroef worden dan wel ontaarden in feitelijk negeren. ‘Omstanders’ stellen schouderophalend vast dat ze er niets van begrijpen.

Is mediation de geëigende weg? Soms, niet altijd. Er zijn gevallen waarin stukgelopen relaties tussen mensen en instituties of tussen bedrijven onderling (bijna) niet te repareren zijn. Vaker gaat het wél goed. Meer dan de helft van de bemiddelingen door professionele mediators slaagt, blijkt uit diverse onderzoeken. terug

Uitkomst mediation geen opgelegd pandoer

Van groot belang zijn de neutraliteit en de onpartijdigheid van de mediator. Voor succes moeten, in dit voorbeeld, trainer en opa er beiden vertrouwen in hebben dat de uitkomst geen opgelegd pandoer is van de voorzitter. Ook van belang is dat opa en de trainer vrijwillig meedoen aan het bemiddelingsgesprek.

Verder moeten ze er vanuit kunnen gaan dat de mediator zijn geheimhoudingsplicht nakomt. Die zorgt er immers voor – althans dit kan een belangrijke voorwaarde zijn – dat men vrijuit kan praten waardoor de slagingskans van de bemiddeling toeneemt. Uiteraard wanneer de mediator daar van meet af aan goed mee omgaat. terug

Mediator stimuleert creativiteit partijen

Een belangrijk voordeel is dat er niet zoals bij de rechter een oplossing van het conflict of geschil wordt opgelegd. De focus van een mediator is de eigen creativiteit van partijen zó te stimuleren dat ze zelf bewegen en een oplossing zoeken. Hij bemiddeling daarbij.

De persoonlijke betrokkenheid van partijen kan stimulerend werken. Niet zelden leidt die betrokkenheid ertoe dat, nadat men eenmaal begrip heeft gekregen voor de ander zijn emotie en/of weerstand, men ook de eigen inbreng wat kritischer bekijkt. Dan is de weg vrij(er) om water in de wijn te doen en samen naar een oplossing te zoeken.

Bemiddelaar Jan Peter Versteege van De Opreghte heeft zijn opleiding gevolgd bij het instituut The Lime Tree in Bilthoven. Hij leerde daar van docenten als Joppe van der Poel en Hein van Meeteren de fijne kneepjes van het vak. De opgedane bemiddelingsvaardigheden uit opleiding en nascholingscursussen kwamen hem van pas als vertrouwenspersoon, wanneer collega’s er soms onderling niet uitkwamen, maar ook buiten het bedrijf als er af en toe een bemiddelende rol moest worden gespeeld tussen organisaties.

Versteege is te bereiken via het contactformulier en werkt net als andere mediators desgewenst met een mediationovereenkomst . terug

Privacy Statement

De Opreghte, c.q. de heer J.P. Versteege, neemt de door de AVG vanaf 25 mei 2018 vereiste voorzorgsmaatregelen in acht aangaande beveiliging van de persoonsgegevens. De persoonsgegevens van betrokkene worden alleen verwerkt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Betrokkene kan te allen tijde inzage krijgen, wijzigingen doorgeven of verwijdering vragen. De Opreghte, c.q. de heer Versteege, levert persoonsgegevens niet door aan derden, zonder uitdrukkelijke toestemming van opdrachtgever. Voor een uitgebreide beschrijving van het Privacy Statementterug