De Opreghte

DeOpreghte site Weeckelijke Courante van Europa 1656

De Weeckelijcke Courante van Europa, het oudste nog verschijnende periodiek ter wereld, van 8 januari 1656.

Na 34 jaar journalistiek heeft Jan Peter Versteege besloten het roer definitief om te gooien. Het behalen van de master algemene geestelijke verzorging aan de Universiteit Utrecht eind augustus 2013 markeerde voor hem de ommezwaai. Een eerdere HBO Theologie en Pastoraat was weliswaar mooi, maar gaf geen zicht op een aanstelling als geestelijk verzorger in een zorginstelling. Voor zo’n baan was toen minimaal een master nodig, zo bleek uit contacten met diensten geestelijke verzorging.

Maar ook mét een master blijken de banen ook in 2013 nog steeds niet voor het opscheppen. Een uitgelezen prikkel om een motto te bedenken teneinde zijn vermeende toegevoegde waarde aan te prijzen in een markt die vaak nog niet zo vertrouwd is met de beroepen geestelijk verzorger, coach, bemiddelaar en extern vertrouwenspersoon. Versteege: ,,In een flits kwam ‘De Opregte’ voorbij, de naam van een voorloper van de krant waar ik ruim drie decennia bij heb gewerkt: Haarlems Dagblad.”

Haarlemmer Abraham Casteleyn begon op 8 januari 1656 met het periodiek Weeckelycke Courante van Europa. Deze krant, al in 1664 omgedoopt tot Opregte Haerlemsche Courant, fuseerde op 2 mei 1942 op last van de bezetter gedwongen met Haarlems Dagblad. De vroegere naam staat nog steeds als onderkop op de voorpagina van die titel. Op de website van Museum Enschede (www.museumenschede.nl) is het allereerste exemplaar van de krant uit 1656 te bekijken en te lezen.

Oprechtheid leidsnoer bij functioneren

Als journalist heeft Versteege zich altijd aangesproken gevoeld door het woord ‘oprecht’ of ‘opregt’ (oude spelling) in de naam Opregte Haerlemsche Courant. Beweren dat hij nooit fouten heeft gemaakt als politie- of onderzoeksjournalist, zou een leugen zijn. Wel dat oprechte berichtgeving altijd zijn belangrijkste focus of motto is geweest. ,,Ik kon geen groter compliment krijgen”, herinnert hij zich, ,,dan indertijd van oud-chef stadsredactie Henk Schol:. Die zei: ‘Ik hoorde in de stad dat je vervelende dingen schrijft over het openbaar onderwijs. Maar men weet ook dat je oprecht bent en dat alle feiten kloppen!’ ”

Diezelfde drijfveer van oprechtheid is ook steeds de focus geweest bij de functies (wandel)coach, intern mediator en vertrouwenspersoon bij HDC Media BV, waar Haarlems Dagblad een van de titels werd na een fusie met Noordhollands Dagblad. Oprechtheid is immers een basisvoorwaarde om serieus genomen te worden door directie, HRM en de vele collega’s die in de loop van de jaren een beroep op hem deden. Versteege gaf zijn bedrijfje de naam De Opreghte, met h dus om geen verwarring te laten bestaan met de oude naam van Haarlems Dagblad.