De Opreghte werkt samen met Fred Julio

Fred Julio 1 kolom

Fred Julio van 4-Trust.nl. Foto PR

 

Wie gaat samenwerken met een externe vertrouwenspersoon, wil ook graag bij ziekte of afwezigheid adequate opvang. Ik heb in Fred Julio een uitstekende collega gevonden. Hij is net als ik al jarenlang vertrouwenspersoon. We zijn met elkaar in contact gekomen via diverse cursussen, congressen en symposia.

Onder meer via intervisiebijeenkomsten hebben we elkaar leren kennen als kundige en goede collega’s. Wij hebben het volste vertrouwen in elkaar en weten, mede door het gebruik van kritische intervisiemethodes, wat wij aan elkaar hebben en wat we kunnen verwachten als we samen een zaak oppakken of bespreken.

Fred Julio heeft door zijn jarenlange ervaring veel kennis opgedaan en een grote parate kennis van het vak vertrouwenspersoon en de juridische achtergronden, waar de VP mee te maken heeft. Collega’s en cliënten voelen zich veilig bij hem, een belangrijke kwaliteit voor een interne – hij is coördinerend VP bij de SVB – en externe vertrouwenspersoon.

Daarnaast is hij lid van de Commissie van Toezicht van de LVvV, de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen. Dit is een beroepsinstantie waar cliënten van vertrouwenspersonen een klacht kunnen indienen als zij menen niet goed door hun vertrouwenspersoon te zijn bijgestaan of te woord zijn gestaan.

De vertrouwenspersoon dient integer te zijn en niets zonder medeweten en of goedkeuring van zijn cliënt met anderen te delen. Doet hij dit toch, dan kan de cliënt de Commissie van Toezicht benaderen, waarna vervolgens een klachtenprocedure in werking kan worden gezet.

Wie verder met Fred Julio wil kennismaken, surft naar www.vertrouwenspersoonnu.nl.

Fred Julio en ik streven beiden naar topkwaliteit en zijn van plan elkaar nog vele jaren te blijven volgen via na- en bijscholing én intervisie. Dus vraag niet hoe het kan…