Mr. Tim Klein, voormalig directeur van Holland Media Combinatie (nu HMC): ,,Jan Peter is een groot aantal jaren werkzaam geweest bij HDC Media BV (nu HMC). Naast zijn werkzaamheden als redacteur heeft hij zich op verschillende manieren ingezet voor de daar werkzame collega’s. Samen met zijn collega-vertrouwenspersonen heeft hij het beleid geformuleerd en de rol van het instituut vertrouwenspersoon vormgegeven. Zowel de directie als de collega’s zijn hem daarvoor zeer dankbaar geweest. Als vertrouwenspersoon is Jan Peter een deskundig en zeer betrouwbaar adviseur geweest voor de directie. Wij zijn hem daar zeer dankbaar voor.’’

Drs. Barbara Kiburg, voormalig bedrijfsarts HDC Media, nu werkzaam bij ArboNed: ,,Jan Peter heb ik enkele jaren geleden leren kennen als journalist bij een uitgever. Hij was daar ook actief als vertrouwenspersoon en coach. Empathie en loyaliteit zijn hem op het lijf geschreven. Hij genoot veel vertrouwen van zijn cliënten en men voelt zich door hem gehoord. Vanuit zijn clientèle heb ik uitsluitend positieve reacties over hem vernomen.’’

Extern vertrouwenspersoon Fred Julio, eigenaar 4-Trust en coördinator vertrouwenspersonen bij SVB: ,,Jan Peter is een zeer oprecht man. Heeft veel ervaring en mensenkennis. Jan Peter straalt rust en medeleven uit en is ook bij intervisie een zeer welkome aanvulling. Ik ken Jan Peter van een cursus en van meerdere intervisiebijeenkomsten. Jan Peter beschikt over een brede inhoudelijke kennis en dito blik! Een aanbeveling waard’’

Harm Jonker MA, voormalig hoofd HRM bij HDC Media: ,,Ik ken Jan Peter een aantal jaren in zijn rol van vertrouwenspersoon binnen HDC Media. In de loop van deze jaren hebben zich verscheidene situaties voorgedaan, waar hij bij betrokken was in zijn rol als vertrouwenspersoon en steeds heeft hij een zeer vertrouwelijke en goede rol vervuld bij het zoeken naar een voor alle partijen bevredigende oplossing. Juist zijn vertrouwelijkheid en bemiddelende rol maakte dat situaties, waarbij sprake was van uiteenlopende vormen van ongewenst gedrag, op een goede manier werden opgelost. Hierdoor bleek dikwijls dat op het oog tegengestelde partijen toch weer op goede manier konden samenwerken. Voor het helpen oplossen van pijnlijke, vertrouwelijke conflicten kan ik hem dan ook zeker aanbevelen.’’

Ellen Braun, voormalig hoofd HRM bij HDC Media, nu vrijgevestigd adviseur en begeleider HRM en  loopbaantrajecten: ,,Jan Peter had geen betere naam aan zijn bedrijf kunnen geven dan De Opreghte. Slechts een woord, dat echter veelomvattend is voor het beschrijven van de kwaliteiten van Jan Peter. Zijn betrokkenheid, loyaliteit, en mensgerichtheid zijn authentiek en onvoorwaardelijk. Verbindende kwaliteiten die niet iedereen van nature gegeven zijn. Hieraan wordt toegevoegd zijn actieve vermogen om ontwikkelingsgericht bezig te zijn met mensen en hen zo een stap verder te helpen in het dagelijks leven. Succes Jan Peter, met alle stappen die je onderneemt!”

Andries Detmar, voormalig collega en accountmanager: ,,Jan Peter is voor mij en mijn team waar ik tot maart 2012 deel van uitmaakte, van grote waarde geweest tijdens een conflict tussen ons en de toenmalige leidinggevende. Jan Peter deed dit in de functie van vertrouwensman.

Drs. Tim Brouwer de Koning, freelance-journalist en historicus: ,,Jan Peter Versteege ken ik als een betrokken collega en discrete vertrouwensman. Hij is wat je noemt een warme persoonlijkheid, maar houdt daarbij de grenzen van de discretie nauwlettend in de gaten. Samengevat heet dat: zorgvuldig.‘’

Ed Brouwer, ombudsman HDC  Media BV: ,,In zowel zijn rol van ombudsman als die van vertrouwenspersoon bij de dagbladen van Holland Media Combinatie heb ik collega Jan Peter Versteege van zeer nabij zien functioneren. Gedreven, zorgvuldig, met open mind en een groot inlevingsvermogen bestudeerde en behandelde hij op volstrekt integere wijze kwesties die zijn aandacht behoefden. Ook wanneer de integriteit van iemand in het geding was, handelde hij onverschrokken. Bij Jan Peter ben je als mens in goede handen.’’